Giáo Trình Guitar Đệm Hát Toàn Tập

Giáo Trình Tự Học Đàn Guitar Đệm Hát Toàn Tập được đúc kết từ hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy guitar của Guitarist Hoàng Hiếu Kenshin sẽ giúp ích cho trình độ đàn guitar của bạn từ mới bắt đầu đến giỏi không ngờ

Bài 1 – 5 Bước Cơ Bản Để Học Guitar Đệm Hát :
https://youtu.be/Oou_QP_SqDw
Bài 2 – Bí Quyết Học Guitar Đệm Hát Thành Công – Luyện Ngón :
https://youtu.be/VX_XT-nVpaY
Bài 3 – 6 Hợp Âm Đầu Tiên Để Chơi Guitar Đệm Hát :
https://youtu.be/QUCkRso6–A
Bài 4 – Điệu Đệm Valse (Nhịp 3/4) & Bài Hát Đầu Tiên Nhật Ký Của Mẹ :
https://youtu.be/h_FsiQjuc2I
Bài 5 – Điệu Đệm Boston (Nhịp 3/4)& Bài Hát Thực Hành Nhật Ký Của Mẹ :
https://youtu.be/tNCkAKdUCTM
Bài 6 – Điệu Đệm Slow Surf (Nhịp 2/4) & Bài Hát Thực Hành Ánh Nắng Của Anh :
https://youtu.be/A_rM6pk6M4s
Bài 7 – Điệu Đệm Surf Nhanh (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Quê Hương Tôi :
https://youtu.be/_CNHoK76JDw
Bài 8 – Điệu Đệm Slow Rock (Nhịp 6/8) & Bài Hát Thực Hành Tuổi Hồng Thơ Ngây :
https://youtu.be/_kW-1gEUlFQ
Bài 9 – Điệu Đệm Blue (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Quê Hương Tôi :
https://youtu.be/d0IcNvBl5yQ
Bài 10 – Điệu Đệm Fox (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Ông Bà Anh :
https://youtu.be/kZEs1TU-lbs
Bài 11 – Điệu Đệm Disco (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Lời Yêu Thương :
https://youtu.be/buo-aWyr-GU
Bài 12 – Điệu Đệm Bolero & Rumba (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Giọt Lệ Đài Trang :
https://youtu.be/yd5a3BLvTjQ
Bài 13 – Điệu Đệm Chachacha (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Yêu Em Dài Lâu :
https://youtu.be/YA-vLfVdkjM
Bài 14 – Điệu Đệm Tango (Nhịp 4/4) & Bài Hát Thực Hành Bài Tango Cho Em :
https://youtu.be/OiEikdVFQZs

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *